image image image image image image image
Офіційні правила рекламної акції «Мільйон на мрію» від ТМ «Рудь» (далі — Правила й Акція відповідно)
1. Загальні положення Акції

1.1. Організатором і Замовником рекламної Акції є акціонерне товариство «Житомирський маслозавод» (код ЄДРПОУ — 00182863), що знаходиться за адресою: 10002, м. Житомир, вул. Івана Ґонти, 4 (далі — Організатор Акції).

1.2. Виконавцем Акції є товариство з обмеженою відповідальністю «Доріс Адвертайзинг» (код ЄДРПОУ — 38074173), що знаходиться за адресою: 10014, м. Житомир, вул. Любарська, 4, кв. 39 (далі — Виконавець Акції). За згодою Організатора Виконавець має право залучати до проведення Акції третіх осіб.

1.3. Технічним партнером Акції є товариство з обмеженою відповідальністю «Ліднайн», зареєстроване за адресою: 03118, м. Київ, вул. Краматорська, 40а (далі — Технічний партнер).

1.4. Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі (далі — Територія проведення Акції). Акція не проводиться на тимчасово окупованій території України та в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, а також у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення.

1.5. Акція триває із 20 травня 2019 року до 31 серпня 2019 року включно (далі — Строк проведення Акції або Період проведення Акції). Реєстрація в Акції відбувається до 23:59:00 за київським часом 31 серпня 2019 року.

1.6. Організатор Акції залишає за собою право змінити Строк проведення Акції, про що повідомляє на сайті Акції promo.rud.ua.

1.7. Ця Акція не є лотереєю чи азартною грою. Акція є маркетинговим заходом, що проводиться на безоплатних засадах для учасників Акції з метою рекламування продукції Організатора Акції. Придбання акційної продукції торгової марки «Рудь» (далі — ТМ «Рудь») не вважається сплатою грошових коштів за участь в Акції.

1.8. Змістом Акції є комплекс заходів, спрямованих на популяризацію товарів Організатора серед населення та підтримання інтересу споживачів до продукції ТМ «Рудь».

1.9. Акційною продукцією, конкретний перелік і характеристики якої наведені в п. 3.1 цих Правил, є продукція, що випускається Організатором Акції під ТМ «Рудь» і містить акційний код на внутрішній частині упаковки (далі — Акційна продукція).

1.10. Акційний код — це унікальний код, що розташований на внутрішній стороні упаковки Акційної продукції та складається з восьми символів — цифр і літер латинського алфавіту у верхньому регістрі (великих, або прописних) (далі — Акційний код).

1.11. Акція передбачає видачу її переможцям грошових призів, визначених п. 5.1 цих Правил. Переможці Акції визначаються відповідно до розділу 6 цих Правил.

2. Учасники Акції

2.1. Учасниками Акції можуть стати повнолітні громадяни України, які проживають на Території проведення Акції, які протягом Строку проведення Акції придбали Акційну продукцію та виявили у ній Акційний код (далі — Учасники Акції).

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участі:

 • - власники, працівники Організатора й Виконавця, члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дід/баба, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права й обов’язки);
 • - власники та працівники рекламних агентств і партнерів Організатора й Виконавця, які залучені до проведення Акції, та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дід/баба, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права й обов’язки);
 • - обмежено дієздатні та недієздатні особи, а також особи, що не є громадянами України;
 • - особи, які протягом Строку проведення Акції не виявили Акційний код та/або не зареєструвалися для участі в Акції відповідно до цих Правил.

У разі виявлення факту участі в Акції фізичної особи, яка підпадає під будь-який критерій, вказаний у пунктах вище, реєстрація в Акції такої особи скасовується Виконавцем; така особа не визнається переможцем і грошовий приз такій особі не виплачується.

3. Акційна продукція

3.1. Перелік і характеристика Акційної продукції:

 • - морозиво у вафельному стаканчику «100 % морозиво», 70 г;
 • - морозиво у вафельному стаканчику «Супершоколад», 70 г;
 • - морозиво ескімо «Ескімо № 1», 70 г;
 • - морозиво ескімо «Супершоколад», 70 г.

3.2. Не більше ніж 1 % Акційної продукції не містить Акційних кодів.

3.3. Кількість Акційної продукції обмежена.

4. Порядок реєстрації та участі в Акції

4.1. Статус Учасника Акції фізична особа набуває з моменту її реєстрації в Акції. Зареєструватися в Акції можуть фізичні особи, які відповідають вимогам, встановленим п. 2.1 цих Правил.

4.12. Організатор та/або Виконавець залишають за собою право скасовувати реєстрацію раніше зареєстрованих Учасників Акції у випадку, якщо Організатором та/або Виконавцем було виявлено, що учасник (-и) зареєструвався (-лись) шляхом вчинення протиправних дій (у тому числі неправомірного використання своїх повноважень тощо).

4.13. Якщо Акційний код пошкоджений чи нерозбірливий, Учасник Акції може повідомити про це Виконавцю Акції на електронну адресу promo@rud.ua або за телефоном гарячої лінії 0 800 50 11 99. Гаряча лінія працює без вихідних з 08:30 до 22:30. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в Україні безкоштовні. Скарга буде розглянута протягом трьох робочих днів. При цьому Виконавець та/або Організатор Акції має право запросити фото або скан-копію упаковки Акційної продукції, де був виявлений пошкоджений Акційний код.

5. Призовий фонд Акції

5. 1. Під час проведення Акції розігруються (далі — Призи):

ПРИЗ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПРИЗІВ
Щоденний приз у вигляді поповнення мобільного рахунку на суму 50 (п'ятдесят) грн 10 400 (десять тисяч чотириста)
Щотижневий грошовий приз у розмірі 20 000 (двадцяти тисяч) грн 15 (п’ятнадцять)
Щомісячний грошовий приз у розмірі 100 000 (ста тисяч) грн три
Головний грошовий приз у розмірі 1 000 000 (одного мільйона) грн один

5.2. Оподаткування Призів здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Розмір Призів у цих Правилах зазначається після вирахування та сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору. Податковим агентом в Акції при виплаті Призів є Виконавець Акції.

5.3. Заміна зазначених грошових Призів на інше благо не допускається.

5.4. Заміна призу у вигляді поповнення мобільного рахунку на грошовий еквівалент чи інше благо не допускається.

5.5. Кількість Призів обмежена і складає зазначену вище кількість. Організатор Акції має право змінити кількість та/або розмір грошових Призів шляхом внесення змін до цих Правил.

6. Порядок визначення переможців Акції та вручення Призів

6.1. Право на отримання Призів набувають:

 • а) Учасники Акції, які згідно з цими Правилами стали переможцями щоденних розіграшів Акції;
 • б) Учасники Акції, які згідно з цими Правилами стали переможцями щотижневих розіграшів Акції;
 • в) Учасники Акції, які згідно з цими Правилами стали переможцями щомісячних розіграшів Акції;
 • г) Учасник Акції, який згідно з цими Правилами став переможцем фінального розіграшу Акції.

6.2. Порядок проведення щоденних розіграшів Акції

6.2.1. Щоденно протягом Строку проведення Акції відбувається розіграш 100 призів у вигляді поповнення мобільного рахунку на суму 50 (п’ятдесят) грн (далі — Щоденний приз).

6.2.2. Для проведення щоденного розіграшу формується база номерів мобільних телефонів Учасників Акції. До бази даних включаються Акційні коди Учасників Акції, які зареєстрували один і більше Акційних кодів протягом останніх 24 годин до моменту проведення розіграшу.

6.2.3. Серед кожної бази даних щоденного розіграшу за допомогою програмного забезпечення (за принципом випадковості) визначаються Акційні коди, власники яких набувають право на отримання Щоденного призу.

6.2.4. Для кожного щоденного розіграшу формується своя база даних. Акційні коди з одного щоденного розіграшу не переносяться до наступних щоденних розіграшів. Для участі в наступному щоденному розіграші необхідно зареєструвати новий Акційний код.

6.2.5. Щоденні розіграші проводяться кожного дня протягом Строку проведення Акції о 12:00 за київським часом.

6.2.6. Останній щоденний розіграш Акції відбудеться 31 серпня 2019 року.

6.2.7. У випадку неможливості визначення переможця щоденного розіграшу з причин, що не залежать від Організатора й Виконавця, такий розіграш не переноситься на наступний день. Також призи, які не були розіграні у щоденному розіграші, не переносяться до будь-якого іншого розіграшу й анулюються.

6.2.8. Поповнення мобільного рахунку переможців відбувається протягом п'яти робочих днів на номер телефону, з якого був зареєстрований виграшний Акційний код.

6.3. Порядок проведення щотижневих розіграшів Акції

6.3.1. Щопонеділка протягом Строку проведення Акції відбувається розіграш одного грошового призу в розмірі 20 000 (двадцяти тисяч) грн (далі — Щотижневий приз).

6.3.2. Для проведення щотижневого розіграшу формується база номерів мобільних телефонів Учасників Акції. До бази даних включаються Акційні коди Учасників Акції, які протягом тижня зареєстрували чотири та більше Акційних кодів.

6.3.3. Серед кожної бази даних щотижневого розіграшу за допомогою програмного забезпечення (за принципом випадковості) визначаються Акційні коди, власники яких набувають право на отримання Щотижневого призу.

6.3.4. Серед бази даних щотижневого розіграшу визначається переможець та резервний переможець. Останній набуває статусу переможця щотижневого розіграшу та отримує право на отримання Щотижневого призу у випадку настання принаймні однієї з обставин, зазначених у п. 6.3.8.

6.3.5. Учасник Акції, який зареєстрував Акційний код, що був визначений першим під час проведення щотижневого розіграшу Акції, набуває право на отримання Щотижневого призу (далі — Переможець щотижневого розіграшу).

6.3.6. Переможець щотижневого розіграшу може отримати приз у випадку виконання всіх умов, визначених цими Правилами для отримання такого призу.

6.3.7. Учасник Акції, який зареєстрував Акційний код, що був визначений другим під час проведення щотижневого розіграшу Акції, є резервним переможцем щотижневого розіграшу (далі — Резервний переможець щотижневого розіграшу). Резервним переможцем може бути особа, яка виконала всі умови цих Правил.

6.3.8. Резервний переможець щотижневого розіграшу набуває право на отримання Щотижневого призу у випадку:

 • а) відмови Переможця щотижневого розіграшу від отримання призу;
 • б) неможливості вручення Переможцю щотижневого розіграшу призу із причин, які не залежать від Організатора та/або Виконавця Акції;
 • в) невиконання Переможцем щотижневого розіграшу усіх вимог цих Правил, необхідних для участі в цьому розіграші та для отримання призу;
 • г) ненабуття права на отримання призу Переможцем щотижневого розіграшу із причин, передбачених п. 6.12 цих Правил.

6.3.9. Для кожного щотижневого розіграшу формується своя база даних. Акційні коди Учасників Акції з одного щотижневого розіграшу не переносяться до наступних щотижневих розіграшів.

6.3.10. Акційний код, який був визначений як виграшний у щотижневому розіграші, виключається із відповідної бази даних щотижневого розіграшу та не бере участі в будь-якому наступному щоденному, щотижневому, щомісячному розіграші та фінальному розіграші Акції.

6.3.11. Щотижневі розіграші Акції проводяться кожного понеділка протягом Строку проведення Акції о 12:10 за київським часом.

6.3.12. Останній щотижневий розіграш Акції відбудеться 26 серпня 2019 року.

6.3.13. У випадку неможливості визначення Переможця щотижневого розіграшу з причин, що не залежать від Організатора та Виконавця, такі розіграші не переносяться на наступний тиждень. Також призи, які не були розіграні у щотижневому розіграші, не переносяться до будь-якого іншого розіграшу й анулюються.

6.4. Порядок проведення щомісячних розіграшів Акції

6.4.1. Протягом Строку проведення Акції, 24 червня 2019 року, 29 липня 2019 року та 26 серпня 2019 року, відбувається розіграш щомісячних грошових призів у розмірі 100 000 (ста тисяч) грн (далі — Щомісячний приз).

6.4.2. Для проведення щомісячного розіграшу формується база номерів мобільних телефонів Учасників Акції. До бази даних включаються Акційні коди Учасників Акції, що зареєстрували десять та більше Акційних кодів протягом місяця.

6.4.3. Серед кожної бази даних щомісячного розіграшу за допомогою програмного забезпечення (за принципом випадковості) визначаються Акційні коди, власники яких набувають право на отримання Щомісячних призів.

6.4.4. Серед бази даних щомісячного розіграшу визначається переможець та резервний переможець. Останній набуває статусу переможця щомісячного розіграшу та отримує право на отримання Щомісячного призу у випадку настання принаймні однієї з обставин, зазначених у п. 6.4.8.

6.4.5. Учасник Акції, який зареєстрував Акційний код, що був визначений першим під час проведення щомісячного розіграшу Акції, набуває право на отримання Щомісячного призу (далі — Переможець щомісячного розіграшу). Переможець щомісячного розіграшу може отримати приз у випадку виконання всіх умов, визначених цими Правилами для отримання такого призу.

6.4.6. Учасник Акції, який зареєстрував Акційний код, що був визначений другим під час проведення щомісячного розіграшу Акції, є резервним переможцем (далі — Резервний переможець щомісячного розіграшу). Резервним переможцем може бути особа, яка виконала всі умови цих Правил.

6.4.7. Резервний переможець щомісячного розіграшу набуває право на отримання Щомісячного призу у випадку:

 • а) відмови Переможця щомісячного розіграшу від отримання призу;
 • б) неможливості вручення Переможцю Щомісячного призу із причин, які не залежать від Організатора та/або Виконавця Акції;
 • в) невиконання Переможцем щомісячного розіграшу всіх вимог цих Правил, необхідних для участі в цьому розіграші та для отримання призу;
 • г) ненабуття права на отримання призу Переможцем щомісячного розіграшу із причин, передбачених п. 6.12 цих Правил.

6.4.8. Для кожного щомісячного розіграшу формується своя база даних. Акційні коди Учасників Акції з одного щомісячного розіграшу не переносяться до наступних щомісячних розіграшів.

6.4.9. Акційний код, який був визначений як виграшний у щомісячному розіграші, виключається із відповідної бази даних щомісячного розіграшу та не бере участі в будь-якому наступному щоденному, щотижневому, щомісячному розіграші та фінальному розіграші Акції.

6.4.10. Щомісячні розіграші Акції проводяться протягом Строку проведення Акції у дати, визначені у п. 6.4.1 цих Правил, о 12:20 за київським часом.

6.4.11. У випадку неможливості визначення Переможця щомісячного розіграшу із причин, що не залежать від Організатора й Виконавця, такі розіграші не переносяться на наступний місяць. Призи, які не були розіграні в  щомісячному розіграші, не переносяться до будь-якого іншого розіграшу й анулюються.

6.5. Порядок проведення фінального розіграшу Акції

6.5.1. Фінальний розіграш Акції, в межах якого розігрується один головний грошовий приз у вигляді 1 000 000 (одного мільйона) гривень (далі — Головний приз), проводиться 02 вересня 2019 року о 15:00 за київським часом.

6.5.2. У фінальному розіграші беруть участь усі Учасники Акції, які зареєстрували 20 (двадцять) і більше Акційних кодів протягом усього Періоду проведення Акції.

6.5.3. За результатами проведення фінального розіграшу Акції за допомогою програмного забезпечення (за принципом випадковості) визначається один переможець і два резервні переможці. Останні набувають статусу переможця та отримують право на отримання Головного призу у випадку настання принаймні однієї з обставин, зазначених у п. 6.5.5 та 6.5.6 відповідно.

6.5.4. Учасник Акції, який зареєстрував Акційний код, що був визначений першим під час проведення фінального розіграшу Акції, набуває право на отримання Головного призу (далі — Переможець фінального розіграшу). Переможець фінального розіграшу може отримати Головний приз у випадку виконання всіх умов, визначених цими Правилами для отримання такого призу.

6.5.5. Учасники Акції, які зареєстрували Акційні коди, що були визначені другим та третім під час проведення фінального розіграшу Акції, є резервними переможцями Акції (далі — Перший резервний переможець фінального розіграшу та Другий резервний переможець фінального розіграшу). Резервними переможцями Акції можуть бути особи, які виконали всі умови цих Правил.

6.5.6. Перший резервний переможець фінального розіграшу набуває статусу Переможця фінального розіграшу та отримує право на отримання Головного призу у випадку:

 • а) відмови Переможця фінального розіграшу від отримання Головного призу;
 • б) неможливості вручення Переможцю фінального розіграшу Головного призу із причин, які не залежать від Організатора та/або Виконавця Акції;
 • в) невиконання Переможцем фінального розіграшу всіх вимог цих Правил, необхідних для участі в цьому розіграші та для отримання Головного призу;
 • г) ненабуття права на отримання Головного призу Переможцем фінального розіграшу із причин, передбачених пунктом 6.12 цих Правил.

6.5.6. Другий резервний переможець фінального розіграшу набуває статусу Переможця фінального розіграшу та отримує право на отримання Головного призу у випадку:

 • а) відмови Переможця фінального розіграшу та Першого резервного переможця фінального розіграшу від отримання Головного призу;
 • б) неможливості вручення Переможцю фінального розіграшу та Першому резервному переможцю фінального розіграшу Головного призу через причини, які не залежать від Організатора та/або Виконавця Акції;
 • в) невиконання Переможцем фінального розіграшу та Першим резервним переможцем фінального розіграшу усіх вимог цих Правил, необхідних для участі в цьому розіграші та для отримання Головного призу;
 • г) ненабуття права на отримання Головного призу Переможцем фінального розіграшу та Першим резервним переможцем фінального розіграшу із причин, передбачених пунктом 6.12 цих Правил.

6.5.7. Виконавець та/або Організатор запрошує Переможця фінального розіграшу прибути до центрального офісу Організатора за адресою: 10002, м. Житомир, вул. Івана Ґонти, 4. Чи за іншою адресою, визначеною Організатором, для фотографування й участі в інтерв’ю.

6.6. Результати щоденного, щотижневого та щомісячного розіграшу фіксуються у відповідних Протоколах, які підписуються представником Організатора, представником Виконавця.

6.7. Результати визначення Переможця фінального розіграшу фіксуються у Протоколі, який складається за участю нотаріуса та підписується представником Організатора, представником Виконавця та завіряється нотаріально у встановленому законодавством порядку.

6.8. Результати, зафіксовані у Протоколах, є остаточними і не підлягають перегляду.

6.9. Учасникам, які набули право на отримання Щотижневого, Щомісячного або Головного призу, повідомляють про перемогу протягом трьох робочих днів за допомогою SMS-повідомленням.

6.10. Після надсилання SMS-повідомлення Виконавець протягом п’яти робочих днів телефонує на мобільний номер Переможця щотижневого, щомісячного або фінального розіграшу для надання йому роз’яснень щодо порядку отримання призу.

6.11. У випадку, якщо Переможець щотижневого, щомісячного або фінального розіграшу протягом 14-ти робочих днів із моменту отримання SMS-повідомлення про перемогу не надасть скан-копії документів, а також скан-копію/фото Акційного коду, що передбачено п. 6.14 цих Правил, він позбавляється права на отримання відповідного призу.

6.12. Якщо Виконавець із причин, які не залежать від нього, не зможе зв’язатися із Переможцем щотижневого, щомісячного чи фінального розіграшу за допомогою дзвінка на його мобільний номер, або не отримає від переможця в строки, передбачені цими Правилами, відомості та документи, зазначені в пункті 6.14 цих Правил, або Переможець відмовиться від отримання призу, або якщо Переможця буде визнано особою, що не має права брати участі в Акції (згідно з цими Правилами), така особа позбавляється права на отримання призу.

6.13. На Учасників Акції покладається відповідальність за забезпечення доступності їхніх мобільних номерів для вхідних дзвінків і вхідних SMS-повідомлень протягом всього дня проведення відповідного розіграшу та протягом 15-ти робочих днів після нього.

6.14. Переможець щотижневого, щомісячного або фінального розіграшу надсилає Виконавцю Акції на адресу електронної пошти promo@rud.ua:

 • а) скан-копію дійсного паспорта громадянина України (чи іншого дійсного документа, який підтверджує громадянство України);
 • б) скан-копію облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) (окрім випадку, коли Учасник Акції через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті);
 • в) скан-копію/фото упаковки Акційної продукції, де видно Акційний код, на який, за результатами проведення щотижневого, щомісячного та/або фінального розіграшу, припав виграш;
 • г) банківські реквізити карткового рахунку для здійснення грошового переказу.

6.15. Вручення Щотижневого, Щомісячного або Головного призів здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування на картковий рахунок переможця Акції. Переможець фінального розіграшу отримує сертифікат із зазначенням номіналу виграшу.

У випадку, якщо Переможець не має карткового рахунку, він зобов’язується відкрити його.

6.16. У разі, якщо встановлені банком ліміти платіжного інструмента (платіжної картки) не дозволяють здійснити операцію із перерахування грошових Призів на картковий рахунок Переможця, він зобов’язаний вирішити питання збільшення ліміту з банком, в якому обслуговується, самостійно.

6.17. Переможець щотижневого, щомісячного та фінального розіграшу отримує приз протягом 14-ти робочих днів після отримання Виконавцем скан-копій документів, а також скан-копії/фото Акційного коду, що передбачено п. 6.14 цих Правил.

6.18. Виконавець має право відмовити у врученні Щотижневого, Щомісячного та Головного призів у випадку ненадання Учасником Акції, який згідно з цими Правилами набув право на отримання відповідного призу, документів, визначених п. 6.14 цих Правил, надання неповної та/або неправдивої інформації про себе, а також ненадання іншої інформації та документів, передбачених чинним законодавством України.

6.19. Переможець щотижневого, щомісячного та фінального розіграшу не може передавати право на отримання призу третій особі.

6.20. Виконавець та/або Організатор Акції залишають за собою право призупиняти вручення або відмовляти у врученні грошових Призів у випадку, якщо Учасники Акції, що набули право на отримання відповідного Призу, порушили положення цих Правил, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

7. Інші умови

7.1. Надсилання особою Акційного коду на короткий номер 4647 або його реєстрація на сайті Акції promo.rud.ua підтверджує факт надання згоди такої особи на обробку її персональних даних із метою проведення рекламних і маркетингових заходів, формування статистичної звітності. Такі особи мають усі права, передбачені Статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» та іншими законодавчими актами.

7.2. Надсилання особою Акційного коду на короткий номер 4647 або його реєстрація на сайті Акції promo.rud.ua підтверджує факт надання згоди такої особи на отримання SMS-повідомлень, зміст яких пов'язаний з участю в Акції.

7.3. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів Учасників Акції, які будуть зібрані за час проведення Акції, у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників Акції. Також, беручи участь в Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону від Організатора Акції у майбутньому.

7.4. Ці Правила Акції розміщуються на сайті Акції promo.rud.ua.

7.5. Організатор залишає за собою право вносити зміни в ці Правила з обов’язковим їхнім розміщенням на сайті.

7.6. Організатор, Виконавець, Технічний партнер не несуть відповідальності за коректну роботу GSM-операторів.

7.7. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції.

7.8. Організатор та/або Виконавець не несуть відповідальності за правдивість наданої Учасниками Акції інформації щодо контактів із ними.

7.9. Організатор та/або Виконавець не несуть відповідальності за використання грошових Призів після їх одержання Переможцями.

7.10. Організатор та/або Виконавець не вступає в суперечки між Учасниками Акції відносно визначення претендентів на отримання Призів і не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права на отримання Призів.

7.11. Учасники Акції можуть отримувати інформацію щодо правил проведення Акції на гарячій лінії. Гаряча лінія — це служба, за допомогою якої будь-який Учасник Акції (або інша особа, яку цікавить Акція) може дізнатись інформацію щодо умов Акції, кількості розіграних або доступних для розіграшу призів, причин відмови у видачі/виплаті виграшу, результатів розіграшу тощо.

Гаряча лінія працює без вихідних протягом усього Періоду проведення Акції з 08:30 до 22:30. Телефон гарячої лінії: 0 800 50 11 99. Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України — безкоштовні.